info@lavastenen.se

Bli medlem

LAVASTENEN

Om vi blundar för verkligheten, tvingas många fly från den!

Lavastenen är en ideell förening för personer som har eller har haft psykiatriska diagnoser och mental ohälsa med socioekonomiska konsekvenser eller vice versa. Föreningen fokuserar på välgörande aktiviteter inom kultur, som vi ser är medicin för själen. 

Vi strävar efter en långsiktig och hållbar lösning för individers självständighet. Genom att flytta fokus till varje persons egen kompetens och förmåga, vill vi minska beroendet av samhällets insatser. I stället för att bara se hinder och oförmågor, vill vi ta tillvara på den potential som finns inom oss alla. När vi utgår från personers egna förmågor och intressen, kompletterar med det som behövs, samt stärker dem att tro på sig själva och vad de kan åstadkomma, kan konceptet spridas vidare och hjälpa ännu fler i samma utvecklande anda.

Vi vill sprida information och kunskap om sambandet mellan socioekonomisk utslagning och mental ohälsa samt hur det påverkar förutsättningarna för barn som växer upp i den miljön och vilka långtgående konsekvenser det ofta får. Vi använder i huvudsak kulturen för att sprida vårt budskap. 

LAVASTENEN

Om vi blundar för verkligheten, tvingas många fly från den!

Lavastenen är en ideell förening för personer som har eller har haft psykiatriska diagnoser och mental ohälsa med socioekonomiska konsekvenser eller vice versa. Föreningen fokuserar på välgörande aktiviteter inom kultur, som vi ser är medicin för själen.

Vi strävar efter en långsiktig och hållbar lösning för individers självständighet. Genom att flytta fokus till varje persons egen kompetens och förmåga, vill vi minska beroendet av samhällets insatser. I stället för att bara se hinder och oförmågor, vill vi ta tillvara på den potential som finns inom oss alla. När vi utgår från personers egna förmågor och intressen, kompletterar med det som behövs, samt stärker dem att tro på sig själva och vad de kan åstadkomma, kan konceptet spridas vidare och hjälpa ännu fler i samma utvecklande anda.

Vi vill sprida information och kunskap om sambandet mellan socioekonomisk utslagning och mental ohälsa samt hur det påverkar förutsättningarna för barn som växer upp i den miljön och vilka långtgående konsekvenser det ofta får. Vi använder i huvudsak kulturen för att sprida vårt budskap.

Verkligheten är den huvudsakliga orsaken till stress bland de som har kontakt med den.

Verkligheten är den huvudsakliga orsaken till stress bland de som har kontakt med den.​

Kontakta Oss

7 + 1 =