info@lavastenen.se

Bli medlem

Musikproduktion

jul 10, 2022 | Aktiviteter

Projektet är en del i vår kulturverksamhet som innebär att vi vill använda skapandet av olika slag för att sprida information och förmedla våra personliga berättelser. Med musik, text och konst i kombination med föreläsningar och POD, vill vi ge en tydlig bild av vår verklighet – såsom vi känner det.

Vi är ett gäng som håller på att skapa text och musik tillsammans, både nybörjare och personer med mer kunskap inom digital musikproduktion. De flesta bor i Örnsköldsvik eller några mil utanför, men inte alla, så vi har både digitala och fysiska träffar, där vi lär oss allt från att spela ett instrument till att skapa musik med digitala musikprogram. Vi använder främst Cubase och några av oss även Reason, men det finns kompetenta och fullvärdiga gratisalternativ, som t ex Cakewalk. Vi startade lite lätt under hösten 2017, men sedan januari 2018 har vi haft regelbundna träffar större delen av tiden.

Syftet med musikproduktion, är dels för musik är som salva för själen och ett bra uttrycksmedel för att förmedla hur vi känner. Ett musikstycke kan vara nog så starkt, men med en bra text eller dikt, kan det förstärka vårt budskap. Därför innebär det inte att man måste vara intresserad av att skapa musik för att passa in i det här gänget, utan intresset kan lika gärna vara att skriva dikter. Och en dikt behöver inte göras till en låt, men lite passande bakgrundsmusik, kan göra underverk för att förmedla en känsla.

Här läser en av deltagarna upp en dikt som han skrev 1997 för att beskriva sina känslor om livet.  Den spelades in 2004 tillsammans med Janne Schaffer, Björn J:som Lind och Stefan Blomquist till ett CD-album av Unik-Projektet.